Cphud.danang.gov.vn

Thông qua việc mời thầu công khai, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ luyện thi IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điểm đầu ra 6.5 cho học viên” là Trung tâm Anh ngữ ACADEMY. Kết quả đấu thầu đã được phê duyệt và thông báo đến các nhà thầu.
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tổ chức đấu thầu gói thầu “Dịch vụ luyện thi IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng đảm bảo điểm đầu ra 6.5 cho học viên”
1. Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 2. Tên gói thầu: Luyện thi tiếng Anh IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố với số lượng: 02 lớp; Số học viên: 20 học viên/lớp; yêu cầu đầu ra các học viên là 6.5.
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tổ chức đấu thầu gói thầu “Dịch vụ luyện thi IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng đảm bảo đầu ra 6.5 cho học viên”.
    1
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 0 4 8 9 3 3
Hôm nay: 2324
Tổng cộng: 3048933
LÊN ĐẦU TRANG