Cphud.danang.gov.vn

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”. Doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ được hỗ trợ lên đến 70% chi phí đào tạo.
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, nhân viên phụ trách soạn thảo, ký hợp đồng.
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, những người mong muốn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh, Trưởng/phó bộ phận tài chính, chuyên viên phân tích tài chính, những người mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính.
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Trưởng/phó bộ phận, chuyên viên nhân sự và những người mong muốn trở thành nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp
    1 2 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 1 8 7 3 3 0
Hôm nay: 1110
Tổng cộng: 3187330
LÊN ĐẦU TRANG