Lịch công tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Tuần 25 Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai S        
       
C 15h00: Làm việc với phòng PTNN C Hằng, phòng PTNL    
       
Thứ Ba S        
9h00: Tiếp Cao đẳng Confederation (Canada) c Hằng, TVDH PH số 2  
C        
       
Thứ Tư S        
       
C 15h00: Làm việc với phòng Tư vấn du học C Hằng, phòng TVDH 11 Lý Tự Trọng  
       
Thứ Năm S 8h00: Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết định về chính sách phát triển NNLCLC C Hằng, Hải PH số 2, HĐND 42 Bạch Đằng  
11h00: tiếp Giám đốc Phát triển thương mại cao cấp, TLSQ Úc C Hằng, PTNL PH số 2  
C 14h30: Làm việc với gia đình Trần Công Hùng C Hằng, Hải, QLNL PH số 1  
       
Thứ Sáu S        
9h00: Làm việc với Tòa án Nhân dân tp C Hằng, QLNL Tòa án tp  
C 14h30: Lấy ý kiến thể chế hóa ĐA C Hằng, Lãnh đạo các phòng PH số 1  
       
Thứ Bảy S        
       
C        
       
Chủ Nhật S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 0 4 8 8 5 3
Hôm nay: 2244
Tổng cộng: 3048853
LÊN ĐẦU TRANG