Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng “Phương pháp học thông qua chơi dành cho trẻ mầm non”
Khai giảng lớp bồi dưỡng “Phương pháp học thông qua chơi dành cho trẻ mầm non”
Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng “Phương pháp học thông qua chơi dành cho trẻ mầm non”

Trong 03 ngày từ 14-16/4/2021, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức VVOB (Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, tập trung vào lĩnh vực Giá ...

Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng “Phương pháp học thông qua chơi dành cho trẻ mầm non”

Trong 03 ngày từ 14-16/4/2021, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức VVOB (Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, tập trung vào lĩnh vực Giá ...

1 / 3
Khóa bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý
2 / 3
Khai giảng khóa bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng
3 / 3
Khóa bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Loading the player...
Lượt truy cập: 126,373 Hôm qua: 184 - Hôm nay: 137 Tuần này: 1,382 - Tuần trước: 137 Tháng này: 28,437 - Tháng trước: 13,420 Online: 5