Cphud.danang.gov.vn

Thu hút nhân lực

1.Thu hút người đến làm việc lâu dài

a. Đối tượng

Chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Ưu tiên đối tượng theo Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24-01-2014 của Bộ Chính trị về "chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ".

Đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có lý lịch rõ ràng, cam kết làm việc có thời hạn cho thành phố;

- Có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Có đủ sức khỏe khi tham gia Đề án;

- Về độ tuổi: đủ tuổi để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo cam kết;

- Về trình độ đào tạo: có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh vị trí thu hút, trong đó:

+ Trình độ đại học: tốt nghiệp hệ chính quy, loại giỏi trở lên (trừ một số ngành nghề đặc thù) tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 400 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc các trường đại học uy tín trong nước([1]).

+ Trình độ thạc sĩ: tốt nghiệp loại khá trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước; đồng thời phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, có ngành học gần với ngành học bậc thạc sĩ.

+ Trình độ tiến sĩ: tốt nghiệp tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trong nước; hoặc chuyên gia đầu ngành có uy tín, có công trình khoa học có thể ứng dụng phục vụ cho thành phố.

- Về trình độ ngoại ngữ phải đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ sau:

+ Có điểm tiếng Anh TOEIC 550 hoặc IELTS từ 5.0 (tương đương) trở lên;

+ Có điểm tiếng Pháp TCF từ 350 (tương đương) trở lên;

+ Hoặc trình độ ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút.

b. Quyền lợi

- Được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu chưa là công chức, viên chức) và được xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10-15 năm để mua nhà ở xã hội đối với những trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu.

- Được thành phố hỗ trợ một lần bằng 80 lần mức lương cơ sở/01 người. Ngoài ra, được hỗ trợ thêm: 120 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ tiến sĩ;  200 lần mức lương cơ sở nếu được đào tạo một trong các bậc đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) tại các trường trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc 150 lần mức lương cơ sở nếu được đào tạo tại các trường trong danh sách 201-400 trường đại học hàng đầu thế giới.

- Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút có mức hỗ trợ thêm (nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở). Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Thành ủy.

c. Nghĩa vụ

- Làm việc và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 05 năm liên tục. Hằng năm, được cơ quan nơi công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Trong thời gian công tác tại thành phố chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bị xử lý kỷ luật của đơn vị.

- Nếu không hoàn thành nghĩa vụ và vi phạm các quy định Đề án thì chậm nhất trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, người vi phạm phải hoàn trả một lần toàn bộ kinh phí đã nhận từ Đề án theo quy định hiện hành (trừ các trường hợp đặc biệt khác do UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Thành ủy).

2.Thu hút chuyên gia làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian

a. Đối tượng

Những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố đang có nhu cầu nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

b. Quyền lợi

Trong thời gian làm việc cho thành phố được trả lương theo thỏa thuận.

c. Nghĩa vụ

Hoàn thành công việc theo hợp đồng. Nếu không hoàn thành nghĩa vụ thì căn cứ hợp đồng để xử lý.

LIÊN HỆ

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (84.511) 3.565.115; (84.511) 3.821.253,   Fax: (84.511) 3.829.900
Email: snv@danang.gov.vn([1])400 trường đại học hàng đầu thế giới căn cứ vào bảng xếp hạng hằng năm của một trong ba tổ chức: The Times Higher Education World University Rankings; QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds); The Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University).

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 9 9 8 6 7 7
Hôm nay: 1545
Tổng cộng: 3998677
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG