Cphud.danang.gov.vn

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Ngày 11/11/2016 , Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017).

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 7 2 8 3 3 5
Hôm nay: 121
Tổng cộng: 3728335
LÊN ĐẦU TRANG