Cphud.danang.gov.vn

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Ngày 11/11/2016 , Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017).

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 7 4 7 4 4 5
Hôm nay: 325
Tổng cộng: 3747445
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG