Cphud.danang.gov.vn

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 quy dinh chi tiet và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngay 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế 2017) (đính kèm).

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 7 4 7 4 1 1
Hôm nay: 291
Tổng cộng: 3747411
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG