Cphud.danang.gov.vn

Thông báo về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) trân trọng thông báo: Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-NLCLC ngày 02 tháng 6 năm 2017 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm như sau:

 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng;

2. Phòng Phát triển nhân lực trên cơ sở tổ chức lại phòng Thông tin – hợp tác;

3. Phòng Quản lý nhân lực trên cơ sở tổ chức lại phòng Đào tạo – Bồi dưỡng.

  

Các tổ chức, cá nhân làm việc với Trung tâm vui lòng liên hệ các phòng chuyên môn như sau:

 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính: 0236 3830111, email: cphud@danang.gov.vn

2. Phòng Phát triển nhân lực: 0236 3565648, email: coop.cphud@danang.gov.vn

3. Phòng Quản lý nhân lực: 0236 3565638, email: edutrain.cphud@danang.gov.vn

 

Trân trọng./.

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 5 8 4 0 6 4
Hôm nay: 423
Tổng cộng: 3584064
LÊN ĐẦU TRANG