Cphud.danang.gov.vn

Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố ban hành Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 107). Đây là lần đầu tiên các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công, bao gồm công tác bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao, công tác thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được quy định trong một văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận cũng như bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả của việc thực hiện các chính sách này.

 

Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND đã đánh dấu nhiều điểm mới như: đưa ra nguyên tắc thực hiện các hoạt động của chính sách phát triển nguồn  nhân lực chất lượng cao; quy trình xây dựng và thông qua danh sách chỉ tiêu phát triển nguồn  nhân lực chất lượng cao trước khi triển khai thực hiện; việc đào tạo sau đại học tại nước ngoài được quy định đối tượng tham gia chặt chẽ hơn và chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức nằm trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia của cơ quan, đơn vị... Các quy định về bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao, thu hút chuyên gia đến làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian... cũng đã được đưa vào Nghị quyết, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện.

 

Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND đã quy định rõ các chế độ đãi ngộ như ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc viên chức; xem xét cho thuê nhà chung cư; mức hỗ trợ đối với người được thu hút về làm việc lâu dài được quy định phù hợp với từng nhóm đối tượng và theo từng trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo.

 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Nội vụ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Văn bản dự kiến được UBND thành phố ban hành vào khoảng cuối năm 2017 và sẽ là căn cứ triển khai thực hiện chính sách này trong thời gian đến. 

 

Minh Hải

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 5 8 8 6 1 1
Hôm nay: 514
Tổng cộng: 3588611
LÊN ĐẦU TRANG