Cphud.danang.gov.vn

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm năm 2018

       Chiều ngày 27/12/2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

       Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018, báo cáo công khai tài chính và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tổng kết thi đua năm 2017 và dự kiến phong trào thi đua năm 2018. Tại phần thảo luận, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm đã tham gia ý kiến, thảo luận, đề xuất, kiến nghị đối với Trung tâm và Sở Nội vụ những nội dung liên quan đến công tác chuyên môn và quản lý, quy trình xử lý công việc, chế độ, chính sách,... đồng thời đóng góp những ý tưởng để cải tiến, phát triển Trung tâm trong thời gian đến.

      Hội nghị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2018 và thông qua Nghị quyết hội nghị.

 

Trần Vĩ

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 5 8 8 6 0 3
Hôm nay: 506
Tổng cộng: 3588603
LÊN ĐẦU TRANG