Cphud.danang.gov.vn

Những điều học viên cần lưu ý

1. Trong quá trình tham gia Đề án, học viên cần thường xuyên liên hệ với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, địa chỉ 295 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng hoặc emailcphud@danang.gov.vn.

2. Học viên phải thông báo cho Trung tâm:

2.1. Kết quả học tập từng học kỳ, dự kiến chương trình học tập và kinh phí của học kỳ tiếp theo trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ (vi phạm điều này sẽ buộc phải ra khỏi Đề án và bồi thường gấp 5 lần kinh phí đã nhận);

2.2. Thay đổi về số tài khoản ngân hàng (được nêu trong Hợp đồng Đào tạo), địa chỉ cư trú, email, điện thoại và các thông tin trong Hợp đồng tham gia Đề án;

2.3. Thời gian kết thúc khóa học, nguyện vọng học chuyển tiếp hoặc học tập bằng kinh phí tự túc ở bậc học cao hơn (nếu có) 06 tháng trước khi kết thúc khóa học.

3. Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong học tập và sinh hoạt, học viên liên hệ ngay với Trung tâm hoặc Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại để được trợ giúp.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 9 9 8 7 9 5
Hôm nay: 1663
Tổng cộng: 3998795
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG