Cphud.danang.gov.vn

Thủ tục ký kết hợp đồng

Học viên tham gia Đề án phải ký kết Hợp đồng Đào tạo với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc ký Hợp đồng được tiến hành ngay sau khi có quyết định cử tham gia Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố; và có visa đối với học viên được cử đi học ở nước ngoài.

Các thủ tục cần tiến hành như sau:

1. Học viên liên hệ với Trung tâm qua địa chỉ email: cphud@danang.gov.vn hoặc với Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng qua số điện thoại (+84) 3565638 để nhận dự thảo Hợp đồng tham gia Đề án và thông tin về thời gian ký kết Hợp đồng.

2. Học viên điền thông tin vào dự thảo Hợp đồng; nộp cho Trung tâm Bản sao CMND của học viên và phụ huynh ký Hợp đồng, Giấy xác nhận tài khoản của Nhân hàng có tên học viên (đối với học viên là CBBVC) hoặc tên phụ huynh ký Hợp đồng (đối với học viên bậc đại học hoặc học viên bậc đại học chuyển tiếp theo Đề án).

3. Khi có thông báo của Trung tâm, học viên (hoặc người được ủy quyền) và phụ huynh (hoặc đại diện cơ quan nơi học viên đang công tác) có tên trong Hợp đồng tiến hành ký kết Hợp đồng. Đối với học viên được cử đi học tại nước ngoài, việc ký kết hợp đồng được thực hiệnít nhất 30 ngày trước ngày nhập học (trừ trường hợp bất khả kháng).

4. Học viên và phụ huynh công chứng Hợp đồng đào tạo tại các phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp; học viên và phụ huynh (hoặc đại diện cơ quan nơi học viên đang công tác) giữ 02 bản, Trung tâm giữ 06 bản.

Lưu ý:

+ Đối với học viên phải nhập học trước khi Hợp đồng đào tạo được ký kết: Học viên tiến hành làm Hợp đồng ủy quyền cho một người đại diện (từ đủ 18 tuổi trở lên) để thay mặt học viên ký Hợp đồng đào tạo với Trung tâm.

Đại diện phụ huynh ký Hợp đồng Đào tạo với Trung tâm phải là chủ tài khoản nhận tiền và không phải là người được học viên ủy quyền trong Hợp đồng ủy quyền.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 1 0 0 0 4 0
Hôm nay: 162
Tổng cộng: 4100040
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG