Cphud.danang.gov.vn

Thủ tục cấp - nhận kinh phí

Học bổng cấp cho học viên bao gồm các khoản kinh phí nêu tại Điều 19 và Điều 20 của Quy định Về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/09/2011 của UBND thành phố. Trung tâm là cơ quan cấp và chuyển kinh phí cho học viên và cơ sở đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Chuyển kinh phí lần đầu cho học viên

Việc chuyển kinh phí sẽ được thực hiện sau khi Hợp đồng đào tạo được ký kết

1.1. Học viên cung cấp cho Trung tâm (qua Văn phòng hoặc Phòng ĐT-BD) đầy đủ các hồ sơ sau: hóa đơn thông báo đóng học phí của cơ sở đào tạo (biên lai thu học phí) và các chứng từ hóa đơn liên quan đến các khoản kinh phí được cấp theo quy định.

Đối với học viên học ở nước ngoài, cơ sở đào tạo sẽ thông báo và gửi đến Trung tâm học phí, chi phí bắt buộc khác, bảo hiểm y tế của để chuyển kinh phí; trường hợp có những khoản phí học viên phải tự đóng thì học viên chủ động chuyển những văn bản, chứng từ đó đến Trung tâm qua địa chỉ hoặc qua thư điện tử.

1.2. Sau khi có đủ hồ sơ, chứng từ, Trung tâm chuyển kinh phí theo quy định.

1.3. Trung tâm thông báo việc chuyển kinh phí để học viên/gia đình được biết.

1.4. Học viên hoặc gia đình học viên nộp Giấy báo có của Ngân hàng tại Văn phòng Trung tâm.

2. Chuyển kinh phí những lần tiếp theo

2.1. Học viên gửi về Trung tâm kết quả học tập học kỳ vừa hoàn thành và kế hoạch học học kỳ tiếp theo (trong đó dự kiến: thời gian bắt đầu, kết thúc của học kỳ; các môn học; học phí từng môn). Thời hạn gửi trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ.

2.2. Cơ sở đào tạo thông báo cho Trung tâm giấy báo học phí, bảo hiểm y tế và các khoản phí bắt buộc khác. Nếu cơ sở đào tạo không chuyển trực tiếp cho Trung tâm, học viên có trách nhiệm nhận và chuyển tiếp Trung tâm.

2.3. Sau khi có đủ hồ sơ, Trung tâm chuyển kinh phí học viên và cơ sở đào tạo.

2.4. Trung tâm thông báo việc chuyển kinh phí cho học viên và gia đình.

2.5. Học viên hoặc gia đình học viên nộp Giấy báo có của Ngân hàng tại Văn phòng Trung tâm.

Lưu ýHọc viên lưu toàn bộ chứng từ liên quan đến khoản kinh phí được nhận từ Đề án để làm thủ tục thanh quyết toán sau sau khi hoàn thành khóa học

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 4 3
Hôm nay: 65
Tổng cộng: 4099943
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG