Cphud.danang.gov.vn

Nhận vé máy bay

Trung tâm mua và cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về cho học viên học tại nước ngoài.

1. Lượt đi

1.1. Sau khi Hợp đồng đào tạo được ký kết, học viên đăng ký vé máy bay tại Trung tâm (qua Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng), trong đó dự kiến thời gian bay và tuyến bay.

1.2. Trung tâm quyết định thời gian, tuyến bay và mua vé cấp trực tiếp cho học viên (học viên ký nhận vé tại Trung tâm). Thời gian bay ít nhất 05 ngày trước ngày nhập học (trừ trường hợp bất khả kháng, Trung tâm thông báo lý do cụ thể cho học viên).

2. Lượt về

2.1. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (nhận được bảng điểm toàn khóa), học viên đề nghị Trung tâm cấp vé lượt về (dự kiến thời gian và tuyến bay).

2.2. Trung tâm quyết định thời gian, tuyến bay và mua vé cấp cho học viên.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 5 1
Hôm nay: 73
Tổng cộng: 4099951
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG