Cphud.danang.gov.vn

Báo cáo kết quả học tập

Sau khi về trình diện tại Trung tâm, học viên sẽ báo cáo kết quả học tập trước đại diện các sở, ban, ngành và cơ quan quản lý Đề án. Các bước thực hiện báo cáo như sau:

1. Học viên chuẩn bị báo cáo trên file word (kèm theo powerpoint) gửi về Trung tâm (qua Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng) theo địa chỉ mail edutrain.cphud@gmail.com, gồm các nội dung sau:

- Lý do chọn ngành học; nội dung ngành học;

- Kết quả đạt được từ khóa học;

- Đề tài khóa luận tốt nghiệp (nếu có), lý do chọn đề tài này;

- Khả năng ứng dụng kết quả học tập vào thực tế của thành phố;

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến ngành học đối với thành phố

- Đề xuất cơ quan công tác.

2. Trung tâm gửi thư mời tham gia buổi báo cáo trực tiếp đến học viên thông qua email và công văn.

3. Học viên thực hiện việc báo cáo theo thời gian, địa điểm được thông báo.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 1 0 0 0 2 7
Hôm nay: 149
Tổng cộng: 4100027
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG