Cphud.danang.gov.vn

Thanh quyết toán

1. Đối với học viên sau đại học nhận sinh hoạt phí qua tài khoản của đơn vị nơi công tác

1.1. Trong vòng 30 sau khi về trình diện tại Trung tâm, học viên lập bảng kê chi tiết kinh phí và đề nghị quyết toán có xác nhận của cơ quan đang công tác (theo biễu mẫu đính kèm) gửi Trung tâm. Đồng thời gửi kèm theo bảng kê toàn bộ chứng từ liên quan (gồm một bộ chứng từ gốc và một bộ chứng từ photo):

+ Chứng từ liên quan đến việc cấp tạm ứng kinh phí của đơn vị: đơn tạm ứng, các chứng từ liên quan đến việc cấp tạm ứng kinh phí;

+ Chứng từ liên quan đến việc học tập: Hóa đơn, biên lai thu học phí, BHYT của cơ sở đào tạo; Lưu ý: trường hợp thất lạc biên lai thu học phí thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo.

+ Chứng từ đi lại: Hóa đơn vé máy bay (kèm theo thẻ lên máy bay) và các vé tàu, xe từ Đà Nẵng đến cơ sở đào tạo;

+ Chứng từ liên quan đến thủ tục làm visa: Hóa đơn phí khám sức khỏe, lệ phí làm visa, phí gia hạn visa…)

Chứng từ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt có công chứng.

1.2. Trung tâm làm thủ quyết toán trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc khóa học.

1.3. Học viên thanh toán kinh phí lại cho Trung tâm khi có phát sinh thừa hoặc nhận thêm  kinh phí khi phát sinh thiếu trong thời gian 30 ngày khi có thông báo của Trung tâm về quyết định phê duyệt quyết toán.

2. Đối với học viên bậc đại học và học viên bậc sau đại học nhận sinh hoạt phí qua tài khoản cá nhân

2.1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày học viên đến trình diện tại Trung tâm, Trung tâm thông báo cho học viên bảng kê thanh quyết toán kinh phí đào tạo; học viên kiểm tra, đối chiếu thực tế và bảng kê.

2.2. Trường hợp sau khi đối chiếu bảng kê nếu còn những khoản học viên chưa được thanh toán theo quy định thì học viên làm giấy đề nghị thanh toán kèm theo các chứng từ gửi Trung tâm; Trung tâm xem xét chuyển kinh phí cho học viên theo quy định; học viên (hoặc gia đình) nộp Giấy báo có cho Trung tâm.

2.3. Trung tâm hoàn chỉnh bảng kê thanh quyết toán (sau khi đã bổ sung khoản kinh phí thanh toán mới nhất – nếu có); sau đó Trung tâm và học viên thống nhất số liệu, các khoản kinh phí đã cấp trên bảng kê thanh quyết toán kinh phí đào tạo, sau đó ký xác nhận để làm cơ sở thanh lý Hợp đồng đào tạo. Bảng kê được lập thành 04 bản (học viên giữ 01 bản, 01 bản bàn giao Sở Nội vụ, Trung tâm giữ 02).

Việc thanh quyết toán được hoàn thành trước khi bàn giao học viên để bố trí công tác

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 6 0
Hôm nay: 82
Tổng cộng: 4099960
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG