Cphud.danang.gov.vn

Đổi ngành, trường

Học viên chỉ được xem xét giải quyết thay đổi ngành/ trường học trong trường hợp bất khả kháng. Thủ tục đề nghị thay đổi ngành hoặc trường như sau:

1. Học viên gửi Trung tâm các văn bản:

- Đơn xin chuyển đổi ngành/trường (nêu rõ nguyện vọng, lý do).

- Thư xác nhận chính thức của trường nêu rõ lý do chuyển ngành/trường của học viên;

- Thư chấp nhận vào học ngành học mới/cơ sơ đào tạo mới do trường cung cấp (nếu có).

2. Sau khi có văn bản đồng ý của Ban Chỉ đạo Đề án và UBND thành phố, Trung tâm thông báo cho học viên và tiến hành ký phụ lục hợp đồng về nội dung điều chỉnh.

Lưu ý: Học viên tự ý đổi ngành/trường khi chưa có quyết định của UBND thành phố là vi phạm Hợp đồng đào tạo, sẽ bị buộc ra khỏi Đề án và bồi hoàn gấp 5 lần kinh phí đã nhận từ ngân sách thành phố.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 6 4
Hôm nay: 86
Tổng cộng: 4099964
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG