Cphud.danang.gov.vn

Hỗ trợ lại học bổng bằng học phí

Trong quá trình học tập, nếu học viên được cơ sở đào tạo cấp học bổng bằng việc miễn giảm học phí, học viên sẽ được hỗ trợ lại một phần học bổng theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Quy định Về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/09/2011 của UBND thành phố. Thủ tục đề nghị hỗ trợ lại học bổng như sau:

1. Học viên gửi đơn đề nghị cho Trung tâm đơn, kèm theo xác nhận cấp học bổng của cơ sở đào tạo và hóa đơn học phí thể hiện số tiền được miễn giảm.

2. Sau khi có văn bản phê duyệt hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Đề án và UBND thành phố, Trung tâm và học viên, phụ huynh học viên ký Phụ lục Hợp đồng về các khoản phí trên.

4. Trung tâm cấp kinh phí hỗ trợ cho học viên thông qua tài khoản của học viên hoặc phụ huynh.

5. Học viên hoặc gia đình gửi Giấy báo có của ngân hàng cho Văn phòng Trung tâm.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 6 8
Hôm nay: 90
Tổng cộng: 4099968
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG