Cphud.danang.gov.vn

Xử lý vi phạm hợp đồng

Xử lý học viên vi phạm Hợp đồng đào tạo được thực hiện theo Điều 18 của Quy định Về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND.

Khi phát sinh hành vi vi phạm Hợp đồng, Trung tâm và học viên cùng phụ huynh học viên hoặc cơ quan quản lý học viên chủ động phối hợp xử lý theo các bước sau:

1. Bên phát hiện hành vi vi phạm Hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản.

2. Trung tâm làm việc với học viên và gia đình (hoặc cơ quan quản lý học viên) để xác định nội dung vi phạm và thống nhất phương án xử lý bằng văn bản (thông qua Biên bản làm việc).

3. Sau khi có quyết định của UBND thành phố về việc xử lý vi phạm, Trung tâm thông báo cho học viên  về hình thức xử lý và kinh phí phải bồi hoàn (hoặc bồi thường). Học viên (và gia đình) có trách nhiệm chuyển kinh phí bồi hoàn/bồi thường theo đúng thời gian quy định.

4. Sau khi học viên bồi hoàn/bồi thường xong, Trung tâm và học viên (cùng gia đình hoặc cơ quan nơi học viên công tác khi đi học) thanh lý Hợp đồng. Trung tâm thông báo cụ thể đến học viên và gia đình (hoặc cơ quan nơi học viên công tác khi đi học) thời gian, địa điểm tiến hành.

Trường hợp quá thời hạn mà học viên (và gia đình) vẫn chưa bồi hoàn/bồi thường kinh phí thì Trung tâm tiến hành khởi kiện ra Tòa Dân sự.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 7 5
Hôm nay: 97
Tổng cộng: 4099975
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG