Cphud.danang.gov.vn

Thông báo về thủ tục công nhận văn bằng cho học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Căn cứ Công văn số 2429-CV/BTCTU ngày 10/4/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc công nhận bằng cấp và thực hiện Công văn số 3142/UBND-SNV ngày 03/5/2018 của UBND thành phố về việc tiến hành thủ tục công nhận văn bằng của học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án), Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trực tiếp tiến hành các thủ tục liên quan với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để công nhận văn bằng cho học viên Đề án đã tốt nghiệp tại nước ngoài và đang công tác tại các cơ quan thuộc thành phố. Do đó, kính đề nghị học viên Đề án thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo nội dung tại công văn đính kèm và tải mẫu đơn tại đây./.

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 5 3
Hôm nay: 75
Tổng cộng: 4099953
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG