Cphud.danang.gov.vn

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố về việc ban hành Quy định về chính sách cho phép học viên Đề án ký hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp

        Trên cơ sở đánh giá Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có chủ trương: Nghiên cứu giải pháp chuyển giao nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nếu thành phố chưa có yêu cầu thì không nhất thiết phải làm việc ngay cho thành phố, có thể xem xét để làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp một thời gian nhất định (có thể từ 01-02 năm) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, kinh nghiệm quản trị hiện đại, sau đó về làm việc tại thành phố theo hợp đồng cam kết (Kết luận số 88-KL/TU ngày 13/01/2017 của Thành ủy Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXI).

         Để triển khai chủ trương trên, Sở Nội vụ dự thảo các văn bản: Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án; Báo cáo đánh giá tác động của Quy định về chính sách cho phép học viên Đề án ký hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp; Tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về việc ban hành Quy định về chính sách cho phép học viên Đề án ký hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp (dự thảo chi tiết đính kèm tại đây).

         Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho các bản dự thảo nêu trên. Nội dung ý kiến đóng góp vui lòng gửi về bằng thư điện tử qua địa chỉ email: cphud@danang.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản theo địa chỉ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 9 9 8 7 6 2
Hôm nay: 1630
Tổng cộng: 3998762
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG