Cphud.danang.gov.vn

Thành phố ban hành Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

     Trên cơ sở triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND) ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 14/6/2019. Đây là lần đầu tiên các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công, bao gồm công tác bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao, công tác thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận cũng như bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách này.

     Quyết định 28/2019/QĐ-UBND có nhiều điểm mới như sau:

     1. Đưa ra nguyên tắc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động của chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể: Ưu tiên việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC và người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

     Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, việc bổ sung được thực hiện trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, yêu cầu vị trí việc làm cụ thể và được tiến hành theo thứ tự ưu tiên như sau:

    - Thu hút nhân lực đến làm việc tại thành phố;

    - Tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp tục đào tạo;

    - Cử người đi đào tạo bậc đại học.

     2. Quy định quy trình thực hiện, tiêu chí chọn đối tượng, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công.

     3. Công tác bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao được thực hiện theo hình thức mời chuyên gia trong và ngoài nước đến giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng và cử CBCCVC và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng đi bồi dưỡng tại nước ngoài. Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng (trừ các khóa bồi dưỡng được tổ chức trong nước có thời gian dưới 01 tháng) học viên phải thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố trong thời gian từ 12 -24 tháng.       

     4. Công tác thu hút nhân lực chất lượng cao bao gồm thu hút nhân lực đến làm việc lâu dài, thu hút nhân lực làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian với đối tượng là chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp bậc đại học và sau đại học. Ngoài việc được hưởng đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm, các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành, người được thu hút đến làm việc lâu dài còn được hưởng kinh phí hỗ trợ ban đầu với mức hỗ trợ được hưởng từ 80 - 280 lần mức lương cơ sở tùy vào từng nhóm đối tượng và từng trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo

     5. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm việc cử đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài, tuyển chọn để tiếp tục đào tạo và cử đi đào tạo trình độ đại học tại nước ngoài. Việc cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài   được quy định đối tượng tham gia chặt chẽ hơn và chỉ dành cho CBCCVC  đang làm việc trong một số lĩnh vực đặc thù như y tế, công nghệ cao và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết về đào tạo nhân lực.  

    - Không áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí học và thi ngoại ngữ và cho nghỉ công tác tối đa 06 tháng để hoàn thành tiêu chí về ngoại ngữ.

    - Khuyến khích người được cử đi học phấn đấu tìm học bổng, phấn đấu học tập nhằm tiết kiệm ngân sách cho thành phố.  Trên cơ sở đó, người nhận được học bổng được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí.

     6. Quy định chế độ đãi ngộ đối với người được thu hút về làm việc lâu dài và người cử đi đào tạo có hoàn cảnh khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở như được ưu tiên xem xét cho thuê nhà chung cư hoặc được hỗ trợ trong việc tiến hành thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn 10 – 15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và UBND thành phố Đà Nẵng.

     7. Quy định về phạt vi phạm hợp đồng được thỏa thuận khi các bên tham gia ký hợp đồng với mức phạt không dưới 10% khoản kinh phí bồi hoàn. 

     Việc ban hành một văn bản triển khai các chính sách một cách thống nhất, toàn diện sẽ mở ra một trang mới cho công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng trong những năm sắp đến, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                                       Quốc Tín 

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 9 9 8 7 5 0
Hôm nay: 1618
Tổng cộng: 3998750
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG