Cphud.danang.gov.vn

Thông báo tài liệu ôn tập và thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019

THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2019

 

               Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-SNV ngày 18/7/2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm), trực thuộc Sở Nội vụ năm 2019; Kế hoạch số 289/KH-NLCLC ngày 12/6/2019 về việc xét tuyển viên chức năm 2019 và Thông báo số 362/TB-NLCLC ngày 22/7/2019 về việc thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm năm 2019, Trung tâm thông báo tài liệu ôn tập và thời gian tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

 

               1. Tài liệu ôn tập

               - Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

               - Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

               - Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới;

               - Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;

               - Các Nghị định, Thông tư, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với lĩnh vực nơi người dự tuyển đăng ký tuyển dụng.

               Tài liệu được đăng tải trên website của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: www.cphud.danang.gov.vn

 

               2. Thời gian kiểm tra sát hạch

               - Thời gian tiến hành phỏng vấn: 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2019 (Thứ Sáu).

               - Địa điểm: Tầng 29, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

 

               3. Một số lưu ý

               - Thí sinh đi thi mang theo một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh sau: Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu (Bản chính) và có mặt ở phòng thi trước giờ phỏng vấn 15 phút để Hội đồng Xét tuyển viên chức kiểm duyệt thí sinh và phổ biến nội quy xét tuyển.

               - Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

               Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo đến thí sinh đăng ký xét tuyển được biết để thực hiện đúng quy định./.

 

Các văn bản đính kèm:

1. Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 09/9/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm

2. Luật Viên chức ngày 15/11/2010

3.Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ

4. Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng

5. Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND thành phố

6.Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố

 

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 6 4 0 2
Hôm nay: 1043
Tổng cộng: 4096402
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG