Cphud.danang.gov.vn

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019

 

               Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-SNV ngày 18/7/2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm), trực thuộc Sở Nội vụ năm 2019, theo Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 09/9/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm năm 2019, Trung tâm sẽ tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 vào lúc 8 giờ ngày 20/9/2019. Tuy nhiên buổi phỏng vấn sẽ được chuyển sang lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/9/2019 (thứ Hai).

 

               Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm thông báo đến thí sinh đăng ký xét tuyển được biết và thực hiện./.

 

Văn bản đính kèm: Thông báo số 04/TB-HĐXT ngày 09/9/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019.

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 6 4 1 8
Hôm nay: 1059
Tổng cộng: 4096418
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG