Cphud.danang.gov.vn

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2019

 

               Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 689/QĐ-SNV ngày 18/7/2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm), trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2019.

 

               Theo Báo cáo số 05/BC-HĐXTVC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Xét tuyển viên chức Trung tâm về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019, Trung tâm thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm (đính kèm).

 

               Trung tâm thông báo đến các thí sinh tham gia xét tuyển để biết./.

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 6 4 7 9
Hôm nay: 1120
Tổng cộng: 4096479
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG