Cphud.danang.gov.vn

Những điều học viên cần lưu ý

1. Trong quá trình tham gia Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, học viên cần thường xuyên liên hệ với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, địa chỉ: Tầng 29, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng hoặc email: cphud@danang.gov.vn.

2. Học viên phải thông báo cho Trung tâm:

2.1. Kết quả học tập từng học kỳ, dự kiến chương trình học tập và kinh phí của học kỳ tiếp theo trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ (vi phạm điều này sẽ buộc phải ra khỏi Đề án và bồi hoàn kinh phí theo quy định);

2.2. Thay đổi về số tài khoản ngân hàng (được nêu trong Hợp đồng Đào tạo), địa chỉ cư trú, email, điện thoại và các thông tin trong Hợp đồng tham gia Chính sách phát triển nhân lực;

2.3. Thời gian kết thúc khóa học, nguyện vọng học chuyển tiếp hoặc học tập bằng kinh phí tự túc ở bậc học cao hơn (nếu có) 06 tháng trước khi kết thúc khóa học.

3. Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong học tập và sinh hoạt, học viên liên hệ ngay với Trung tâm hoặc Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại để được trợ giúp.

           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 8 8 7 6 2
Hôm nay: 839
Tổng cộng: 4088762
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG