Cphud.danang.gov.vn

Chiều ngày 13/10/2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực cao (Trung tâm) đã tổ chức buổi gặp mặt, trao quyết định bố trí công tác cho 14 học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) vừa tốt nghiệp.
Nhằm cung cấp những kiến thức công vụ và quản lý nhà nước cơ bản nhất cho học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa nhận công tác, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kiến thức công vụ và quản lý nhà nước” cho gần 30 học viên Đề án đã nhận công tác tại thành phố trong năm 2016 và đầu năm 2017.
Kết quả triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 30/3/2016.
Qua 10 năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922) đã cấp học bổng đào tạo cho hơn 620 người, hơn một nửa trong số đó đã về nhận công tác. Ngoài việc đánh giá các kết quả Đề án đã đạt được, quá trình triển khai Đề án hiện nay và trong thời gian đến đặt ra yêu cầu phải đánh giá tác động của Đề án ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Qua 10 năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922) đã cấp học bổng đào tạo cho hơn 620 người, hơn một nửa trong số đó đã về nhận công tác. Ngoài việc đánh giá các kết quả Đề án đã đạt được, quá trình triển khai Đề án hiện nay và trong thời gian đến đặt ra yêu cầu phải đánh giá tác động của Đề án ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Qua 10 năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922) đã cấp học bổng đào tạo cho hơn 620 người (sau đây gọi là học viên), hơn một nửa trong số đó đã về nhận công tác. Trong đó, lứa học viên trở về thành phố công tác đầu tiên từ năm 2008 đến nay đã được 07 năm, vừa đủ thời gian cam kết làm việc cho thành phố theo Hợp đồng tham gia Đề án. Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách thành phố cho Đề án đã lên đến hơn 600 tỷ đồng. Chính vì vậy, ngoài việc đánh giá các kết quả Đề án đã đạt được, quá trình triển khai Đề án hiện nay và trong thời gian đến đặt ra yêu cầu phải đánh giá tác động của Đề án ở nhiều khía cạnh khác nhau.
    1
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 5 6 1 6 3 2
Hôm nay: 489
Tổng cộng: 3561632
LÊN ĐẦU TRANG