Cphud.danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 08 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng trong năm 2017” (đợt 2).
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu “Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 08 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng trong năm 2017” (đợt 2)
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu “Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 08 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng trong năm 2017”.
Thông qua việc mời thầu công khai, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ luyện thi IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điểm đầu ra 6.5 cho học viên” là Trung tâm Anh ngữ ACADEMY. Kết quả đấu thầu đã được phê duyệt và thông báo đến các nhà thầu.
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tổ chức đấu thầu gói thầu “Dịch vụ luyện thi IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng đảm bảo điểm đầu ra 6.5 cho học viên”
1. Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 2. Tên gói thầu: Luyện thi tiếng Anh IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố với số lượng: 02 lớp; Số học viên: 20 học viên/lớp; yêu cầu đầu ra các học viên là 6.5.
    1 2 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 7 3
Hôm nay: 95
Tổng cộng: 4099973
LÊN ĐẦU TRANG