Cphud.danang.gov.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”, ngày 09/12/2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã khai giảng khóa đào tạo “Giám đốc điều hành – CEO Master®”cho các cán bộ quản lý và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”, trong 03 ngày 01-03/12/2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị tài chính trong doanh nghiệp” cho hơn 30 cán bộ quản lý và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”, trong 03 ngày 20-22/10/2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Khóa đào tạo “Marketing cho giám đốc doanh nghiệp” cho gần 30 cán bộ quản lý và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, những người mong muốn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh, Trưởng/phó bộ phận tài chính, chuyên viên phân tích tài chính, những người mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và cá nhân, mong muốn có thêm cơ hội trang bị kiến thức, kỹ năng để trở thành những CEO chuyên nghiệp, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) thành phố Đà Nẵng mở khóa đào tạo Giám đốc điều hành CEO
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”, trong 03 ngày 29-30/10 và 01/10, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp” cho gần 30 cán bộ quản lý và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Trưởng/phó bộ phận, chuyên viên nhân sự và những người mong muốn trở thành nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp
Trong khuôn khổ Đề án Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) phối hợp với Viện FMIT tổ chức khóa đào tạo CEO MASTER®, khai giảng vào ngày 14/10/2017.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020” với 02 mục tiêu cụ thể là hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Chiều ngày 10/8/2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020”, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án này.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (tại Công văn số 278/VP-VX ngày 03/02/2016 của UBND thành phố), Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tổ chức khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 1 3 5 7 1 7
Hôm nay: 1132
Tổng cộng: 4135717
LÊN ĐẦU TRANG