Cphud.danang.gov.vn

Thực hiện chương trình bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao năm 2018 và trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) và Hiệp hội Đào tạo - Y tế - Chia sẻ Limousin (FSP Limousin), trong 05 ngày 05-09/11/2018, Trung tâm cùng Bệnh viện Phụ Sản - Nhi thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với FSP Limousin tổ chức thành công Khóa bồi dưỡng Điều trị ung thư phụ khoa và chăm sóc hậu phẫu.
Trong khuôn khổ kế hoạch bồi dưỡng năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 25-27/10/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mê-Kông Nhật Bản tại Việt Nam, Đại học Hàng Hải tổ chức Khóa bồi dưỡng “Xây dựng chính quyền quản lý cảng hướng đến phát triển bền vững”.
Tiếp nối sự thành công của công tác bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng trong năm 2017 và trên cơ sở ký kết thoả thuận hợp tác song phương, trong 02 ngày 12 - 13/10/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Viện nghiên cứu Malik (Thuỵ Sĩ) tổ chức Khóa bồi dưỡng “Quản trị công theo quan điểm hệ thống”.
Trong 02 ngày 10 - 11/10/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Viện nghiên cứu Malik (Thuỵ Sĩ) tổ chức Khóa bồi dưỡng "Mô hình Quản lý hiệu quả dành cho cán bộ Đà Nẵng".
Ngày 19 - 21/9/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Viện William Angliss (Úc) tổ chức Khóa bồi dưỡng “Phối hợp liên ngành để quản lý rủi ro và xử lý sự cố trong lĩnh vực du lịch”.
Nhằm tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) đã tổ chức thành công khóa đào tạo ngắn hạn Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp – chuyên đề Chế độ đãi ngộ và tạo động lực từ ngày 02-04/8/2018.
    1 2 3 4 5 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 6 8 9 0 7 2
Hôm nay: 275
Tổng cộng: 3689072
LÊN ĐẦU TRANG