Cphud.danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm năm 2019
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo học bổng toàn phần IDEAS của Chính phủ Ireland, niên khóa 2020-2021
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo về học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh (UK).
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019.
    1 2 3 4 5 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 9 9 8 6 7 8
Hôm nay: 1546
Tổng cộng: 3998678
LÊN ĐẦU TRANG