Cphud.danang.gov.vn

Trường Niagara College Canada xin trân trọng thông báo đến học sinh, sinh viên học bổng GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP lên tới $20,000 CAD dành cho bậc cử nhân tại Niagara College.
Ngày 12/12/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Ngày 06/12/2019, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 856/HD-SNV hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm năm 2019
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo học bổng toàn phần IDEAS của Chính phủ Ireland, niên khóa 2020-2021
    1 2 3 4 5 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 6 6
Hôm nay: 88
Tổng cộng: 4099966
LÊN ĐẦU TRANG