Cphud.danang.gov.vn

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.
Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
    1 2 3 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 3 5 9 9 7 8
Hôm nay: 1157
Tổng cộng: 4359978
LÊN ĐẦU TRANG