Cphud.danang.gov.vn

Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016, trong đó, xác định tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự năm 2015 là một trong những hoạt động cần tập trung trong đợt cao điểm, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phổ biến Đề cường giới thiệu Bộ luật dân sự và Một số nội dung mới chủ yếu của Bộ luật dân sự năm 2015.
Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kế hoạch số 8628/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 6943/QĐ-UBND ngày13/10/2016 về việc ban hành Phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh và vùng biển thành phố Đà Nẵng
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 thay thế các Nghị định số 58 2001 NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 31 2009 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58 2001 NĐ-CP.
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, các nhân trong hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 7 4 7 4 5 0
Hôm nay: 330
Tổng cộng: 3747450
LÊN ĐẦU TRANG