Cphud.danang.gov.vn

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo lịch khai giảng và lịch học Khóa luyện thi IELTS dành cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
Trên cơ sở Quyết định số 9855/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ngày 31/12/2015, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có kế hoạch tổ chức 05 khóa bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành năm 2016.
Trên cơ sở Công văn số 10097/UBND-VX của UBND TP Đà Nẵng ngày 21/12/2015, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có kế hoạch tổ chức 04 khóa bồi dưỡng chất lượng cao năm 2016.
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 2 3 8 8 7
Hôm nay: 1008
Tổng cộng: 4023887
LÊN ĐẦU TRANG