Cphud.danang.gov.vn

Trong khuôn khổ Đề án Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, khai giảng ngày 02/ 8/2018.
Trong khuôn khổ Đề án Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn Quản trị tài chính doanh nghiệp khai giảng ngày 16/8/2018.
Chương trình CEO MASTER® khác biệt và duy nhất tại Việt Nam, do Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) phối hợp cùng Viện Đào tạo và Tư vấn quốc tế FMIT tổ chức dự kiến khai giảng vào tháng 9/2018.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, những người mong muốn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh, Trưởng/phó bộ phận tài chính, chuyên viên phân tích tài chính, những người mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và cá nhân, mong muốn có thêm cơ hội trang bị kiến thức, kỹ năng để trở thành những CEO chuyên nghiệp, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) thành phố Đà Nẵng mở khóa đào tạo Giám đốc điều hành CEO
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020".
Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Trưởng/phó bộ phận, chuyên viên nhân sự và những người mong muốn trở thành nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp
Trong khuôn khổ Đề án Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CPHUD) phối hợp với Viện FMIT tổ chức khóa đào tạo CEO MASTER®, khai giảng vào ngày 14/10/2017.
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 2 3 8 7 8
Hôm nay: 999
Tổng cộng: 4023878
LÊN ĐẦU TRANG