Cphud.danang.gov.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng và các Hội, Hiệp hội trên địa bàn thành phố trân trọng kính mời: Quý doanh nghiệp tham gia lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử”
Ngày 25/6/2015, trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử” cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
Chiều ngày 18/9/2015, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố tổ chức tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”.
Nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”, tiếp theo hai lớp bồi dưỡng về “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử” dành cho doanh nghiệp ngày 25/6 và 25/7, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử” vào sáng ngày 01/8/2015.
Chiều ngày 04/8/2015, trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức cuộc họp các cơ sở lưu trú du lịch về công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách.
Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng và các Hội, Hiệp hội trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử”.
    1 2 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 6 5
Hôm nay: 87
Tổng cộng: 4099965
LÊN ĐẦU TRANG