Lịch công tác

ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Tuần 46 Đơn Vị, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai S        
       
C        
       
Thứ Ba S        
       
C        
       
Thứ Tư S        
       
C        
       
Thứ Năm S 08h00: Hướng dẫn lập hồ sơ và kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Toàn thể Trung tâm Phòng họp số 2 Tầng 2 TTHC  
       
C 14h00: Gặp Đại diện  Văn phòng JICA Việt Nam. Trả lời phỏng vấn liên quan đến khảo sát đánh giá hiệu quả và tác động của Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật bản (JDS) C Vi Ba, Phòng PTNL Phòng họp số 01  
       
Thứ Sáu S 08h30: Họp nhân sự Trung tâm Lãnh đạo TT, trưởng phó phòng Phòng họp số 01  
09h00: Làm việc với phòng PTNL Lãnh đạo TT, trưởng các phòng, Tổ dịch vụ, kế toán Phòng họp số 01  
C 14h00: Dự họp về các nội dung tham mưu của Sở LĐTBXH C Vi Ba Phòng họp số 2 Tầng 2 TTHC  
       
Thứ Bảy S        
       
C        
       
Chủ Nhật S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 9 9 8 6 4 5
Hôm nay: 1513
Tổng cộng: 3998645
LÊN ĐẦU TRANG