Lịch công tác

ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Tuần 29 Đơn Vị, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai S        
       
C 14h00 Tập đoàn Kaplan Higher Education Academy (Singapore) Văn phòng tư vấn DH 51H NCT  
       
Thứ Ba S 9h00 Gặp mặt ban liên lạc hv ĐA A Chiến, Hải, Trang PH số 1  
10h30 Tiếp Cao đẳng Niagara (Canada) Văn phòng tư vấn DH 51H NCT  
C        
       
Thứ Tư S        
       
C 14h00 Hội nghị sơ kết 6 tháng Toàn TT Trung tâm HC, tầng 2  
15h30 Tiếp Tổ chức Study Adelaide (Úc) Văn phòng TVDH, thành phần: 1 khách + TVDH PH số 1  
Thứ Năm S Tập huấn nghiệp vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (cả ngày) A. Dũng    
       
C        
       
Thứ Sáu S        
       
C        
       
Thứ Bảy S        
       
C        
       
Chủ Nhật S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 6 1 0 0 3 4
Hôm nay: 549
Tổng cộng: 3610034
LÊN ĐẦU TRANG