Lịch công tác

ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Tuần 37 Đơn Vị, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai S        
       
C        
       
Thứ Ba S        
       
C 14h00 Làm việc với Sở Tài chính bảo vệ dự toán NSNN 2019 C Vi Ba, Giao Văn phòng sở Nội vụ  
       
Thứ Tư S 8h00 Kỹ năng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL" C Chi Tầng 2, TTHC  
10h00 Gặp mặt gia đình Thanh Nhã Chị Vi Ba và phòng QLNL PH số 1  
C        
       
Thứ Năm S 9h00 Họp chuyên đề chi bộ Toàn thể đảng viên TT, A Chiến PH số 1  
       
C        
       
Thứ Sáu S 7h30 Ngày 14-16/9: Khóa Lãnh đạo C Chi, PTNL    
       
C 14h30 Công bố kết luận thanh tra C Vi Ba, A Dũng Văn phòng sở Nội vụ  
       
Thứ Bảy S        
       
C        
       
Chủ Nhật S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 6 5 4 7 9 1
Hôm nay: 807
Tổng cộng: 3654791
LÊN ĐẦU TRANG