Giới thiệu chung

Phát huy vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội và là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ, trong đó phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Bên cạnh việc thu hút nhân tài, thành phố đã đầu tư kinh phí cử học sinh và cán bộ giỏi của thành phố đi đào tạo đại học và sau đại học trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Center for Promotion of Human Resources Development - CPHUD) là một cách làm đầy sáng tạo của thành phố nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

 

 Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 19/5/2009 có nhiệm vụ tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Cập nhật ngày: 28/01/2016
           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 1 0 0 0 0 8
Hôm nay: 130
Tổng cộng: 4100008
LÊN ĐẦU TRANG