Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Center for Promotion of Human Resources Development - CPHUD) có nhiệm vụ tham mưu và triển khai các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm:

 

 ° Quản lý Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

 

 ° Xúc tiến hợp tác về giáo dục - đào tạo: thiết lập quan hệ và ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ sở đào tạo, phối hợp triển khai các chương trình học bổng, tổ chức các diễn đàn, hội thảo về giáo dục - đào tạo trong và ngoài nước...

 

° Tham mưu và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình, dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các sở, ban, ngành và đơn vị doanh nghiệp.

 

° Cung cấp các dịch vụ đào tạo: tư vấn du học tự túc, cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ theo nhu cầu.

Cập nhật ngày: 28/01/2016
           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 6 4 0 0
Hôm nay: 1041
Tổng cộng: 4096400
LÊN ĐẦU TRANG