Liên hệ Phòng Phát triển nhân lực

Đỗ Thị Hạnh Chi - Trưởng phòng
 
Email: chidth@danang.gov.vn, coop.cphud@danang.gov.vn
 
Điện thoại: (84).236.3565.648, (84).236.3835.935
 
Fax: (84).236.3830.111
Cập nhật ngày: 04/12/2014
           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 8 8 7 6 0
Hôm nay: 837
Tổng cộng: 4088760
LÊN ĐẦU TRANG