Cphud.danang.gov.vn

Thực hiện chương trình bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao năm 2018 và trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) và Hiệp hội Đào tạo - Y tế - Chia sẻ Limousin (FSP Limousin), trong 05 ngày 05-09/11/2018, Trung tâm cùng Bệnh viện Phụ Sản - Nhi thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với FSP Limousin tổ chức thành công Khóa bồi dưỡng Điều trị ung thư phụ khoa và chăm sóc hậu phẫu.
Trong khuôn khổ kế hoạch bồi dưỡng năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 25-27/10/2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mê-Kông Nhật Bản tại Việt Nam, Đại học Hàng Hải tổ chức Khóa bồi dưỡng “Xây dựng chính quyền quản lý cảng hướng đến phát triển bền vững”.
HỌC BỔNG

Đơn vị đối tác
Search

 

3 7 0 1 3 8 7
Hôm nay: 405
Tổng cộng: 3701387
LÊN ĐẦU TRANG