Cphud.danang.gov.vn

Nhằm phổ biến trực tiếp các quy định mới và tạo cơ hội để các học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) gặp gỡ, trao đổi và đề đạt nguyện vọng với các cấp lãnh đạo thành phố, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao kính mời học viên Đề án tham dự Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố và học viên Đề án.
Kính đề nghị học viên Đề án thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo nội dung tại công văn đính kèm.
HỌC BỔNG

Đơn vị đối tác
Search

 

3 5 6 1 6 1 2
Hôm nay: 469
Tổng cộng: 3561612
LÊN ĐẦU TRANG