Đối tượng, nguyên tắc

Ngày đăng: 13/07/2020
Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC) và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

2. Chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.

3. Sinh viên đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học.

4. Học sinh tốt nghiệp tại các trường trung học phổ thông (sau đây viết tắt là THPT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng có liên quan trong việc sử dụng, quản lý CBCCVC và người lao động thuộc diện thu hút, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định này.

Nguyên tắc thực hiện

Việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là chính sách phát triển nhân lực) đảm bảo đồng bộ giữa công tác bồi dưỡng ngắn hạn với thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể:

1. Ưu tiên việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC và người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

2. Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, việc bổ sung được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao, yêu cầu vị trí việc làm cụ thể và được tiến hành theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Thu hút nhân lực đến làm việc tại thành phố;

b) Tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp tục đào tạo;

c) Cử người đi đào tạo trình độ đại học.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 181,475 Hôm qua: 238 - Hôm nay: 141 Tuần này: 1,329 - Tuần trước: 1,181 Tháng này: 13,699 - Tháng trước: 6,838 Online: 5