Giới thiệu chung về Trung tâm

Ngày đăng: 19/07/2020
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 19/5/2009 là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.


Nay, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thành phố với nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tham mưu tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo các chương trình, đề án đã được UBND thành phố phê duyệt.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung về: dự báo, quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Tuyển chọn đối tượng đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quản lí học viên tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm các nội dung: chương trình đào tạo, nơi đào tạo; tiến hành các thủ tục nhập học, ký kết và thanh lí hợp đồng học viên , tham mưu xử lí các vấn đề liên quan đến hợp đồng và tranh chấp hợp đồng theo quy định; quản lí, đánh giá quá trình học tập, thẩm định kết quả học tập; quản lí kinh phí đào tạo đã cấp phát và lập thủ tuc quyết toán kinh phí đào tạo theo quy định: bàn giao hồ sơ của học viên Đề án đã hoàn thành chương trình đào tạo về cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức để tham mưu bố trí công tác theo quy định.

5. Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước; tổ chưc bồi dưỡng ngoại ngữ cho các ứng viên là đối tượng dự nguồn tham gia đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Triển khai công tác thu hút nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kế hoạch đuqược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân công của Giám đốc Sở Nội vụ.

7. Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm, khai thác học bổng, các nguồn tài trợ của cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

8. Thực hiện dịch vụ tư vấn du học, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tổ chức và liên kết tổ chưc các hoạt động hội nghị, hội thảo về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước.

Kỷ niệm 8 năm thành lập (19/5/2009-19/5/2017)

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,315 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 110 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 110 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,784 Online: 14