Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 24/08/2020
Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật hằng năm theo quy định và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc thống nhất với nội dung rà soát Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố[1], Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố (bản dự thảo đính kèm)[2].

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để đảm bảo về nội dung và quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân góp ý dự thảo quyết định nêu trên (dự thảo đính kèm). Nội dung ý kiến đóng góp vui lòng gửi về bằng thư điện tử qua địa chỉ email: cphud@danang.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản theo địa chỉ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (trực thuộc Sở Nội vụ), tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

(Tham khảo:

 

- Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đính kèm

 

- Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND ngày 12 ngày 12 tháng 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố đính kèm

 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵngđính kèm


 [1] Tại Công văn số 2914/UBND-NCPC ngày 05/5/2020 của UBND thành phố về việc cho ý kiến rà soát đối với văn bản quy phạm pháp luật (đính kèm)[2] Để thuận tiện cho quý cơ quan trong việc so sánh, đối chiếu giữa nội dung hiện tại của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND và nội dung dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung, Sở Nội vụ kính gửi Bảng dự thảo tổng hợp và giải trình (đính kèm).
Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 55,229 Hôm qua: 124 - Hôm nay: 51 Tuần này: 1,001 - Tuần trước: 51 Tháng này: 8,307 - Tháng trước: 4,021 Online: 11