CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KHÓA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày đăng: 07/10/2020
Nội dung của chương trình giảng dạy khóa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

1. Mục đích yêu cầu:

Cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Đối tượng:

Viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của đơn vị sự nghiệp công lập tại: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

          3. Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Phần I. Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

24

12

1.1

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

6

2

1.2

Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

6

2

1.3

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

4

1.4

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

4

1.5

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

0

2

Phần II. Kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập

20

24

2.1

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

8

2.2

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

4

2.3

Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

4

4

2.4

Kỹ năng kiểm tra hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

4

2.5

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

4

3

Phần III. Kiểm tra, viết tình huống và hoạt động khai giảng, bế giảng

 

32

3.1

Nghiên cứu thực tế

 

16

3.2

Kiểm tra

 

4

3.3

Viết tình huống

 

8

3.4

Khai giảng

 

2

3.5

Bế giảng, đánh giá khóa học và trao chứng chỉ.

 

2

                                          Tổng cộng

44

68

 

4. Thời gian và hình thức học

  Thời gian học: học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần và thứ Bảy hàng tuần (02 tuần)

Khai giảng: thường xuyên

Hình thức học tập: Tập trung

5. Quy định về cấp chứng chỉ

Theo quy định của Nhà trường, học viên sẽ được cấp chứng chỉ lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập” sau khi hoàn thành chương trình học.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 215,453 Hôm qua: 350 - Hôm nay: 77 Tuần này: 1,443 - Tuần trước: 1,467 Tháng này: 23,158 - Tháng trước: 18,223 Online: 5