Lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (Lớp 1)

Ngày đăng: 08/10/2020
   

LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TP. ĐÀ NẴNG (lớp 1)

Thời gian học từ ngày 14/9/2020 đến ngày 03/10/2020

Buổi sáng từ 8h00-11h00, buổi chiều từ 14h00-17h00, buổi tối từ 18h00-20h30

 

Thứ ngày

Buổi

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ Hai

14/9/2020

Tối

Khai giảng

 

PHQN

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thứ Ba

15/9/2020

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Tư

16/9/2020

Tối

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

4

TS. Nguyễn Văn Quang

Thứ Năm

17/9/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Sáu

18/9/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Bảy

19/9/2020

S

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

C

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

21/9/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Ba

22/9/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Tư

23/9/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Năm

24/9/2020

Tối

Kỹ năng kiểm tra hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Sáu

25/9/2020

Tối

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Thứ bảy

26/9/2020

S

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

C

Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động của lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Chủ nhật

27/9/2020

S

Kiểm tra học phần 1, 2

4

GVCN và HV

Học viên nộp bài tiểu luận cuối khóa vào ngày 03/10/2020

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,275 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 70 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 70 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,744 Online: 16