Lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (Lớp 2)

Ngày đăng: 08/10/2020

 

LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TP. ĐÀ NẴNG (lớp 2)

Thời gian học từ ngày 24/9/2020 đến ngày 11/10/2020

Buổi sáng từ 8h00-11h00, buổi chiều từ 14h00-17h00, buổi tối từ 18h00-20h30

Thứ ngày

Buổi

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ Năm

24/9/2020

Tối

Khai giảng

 

PHQN

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thứ Sáu

25/9/2020

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Bảy

26/9/2020

S

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

4

TS. Nguyễn Văn Quang

C

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

28/9/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Ba

29/9/2020

Tối

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

Thứ Tư

30/9/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Năm

01/10/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Sáu

02/10/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Bảy

03/10/2020

 

 

S

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

C

Kỹ năng kiểm tra hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

05/10/2020

Tối

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Thứ Ba

06/10/2020

Tối

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Tư

07/10/2020

Tối

Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động của lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Chủ Nhật

11/10/2020

S

Kiểm tra học phần 1, 2

4

GVCN và HV

Học viên nộp bài tiểu luận cuối khóa vào ngày 15/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 212,875 Hôm qua: 190 - Hôm nay: 142 Tuần này: 1,636 - Tuần trước: 332 Tháng này: 22,008 - Tháng trước: 22,651 Online: 8