Lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (Lớp 3)

Ngày đăng: 08/10/2020


LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TP. ĐÀ NẴNG (lớp 3)

Thời gian học từ ngày 01/10/2020 đến ngày 18/10/2020

Buổi sáng từ 8h00-11h00, buổi chiều từ 14h00-17h00, buổi tối từ 18h00-20h30

 

Thứ ngày

Buổi

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ Năm

01/10/2020

Tối

Khai giảng

 

PHQN

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thứ Sáu

02/10/2020

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ bảy

03/10/2020

Tối

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

4

TS. Nguyễn Văn Quang

Chủ nhật

04/10/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Hai

05/10/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Ba

06/10/2020

Tối

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

Thứ Tư

07/10/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Năm

08/10/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Sáu

09/10/2020

Tối

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

Thứ Bảy

10/10/2020

 

 

Sáng

Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Chiều

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

Thứ Hai

12/10/2020

Tối

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Thứ Ba

13/10/2020

Tối

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Tư

14/10/2020

Tối

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Chủ nhật

18/10/2020

Chiều

Kiểm tra học phần 1, 2

4

GVCN và HV

Học viên nộp bài tiểu luận cuối khóa vào ngày 20/10/2020

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,292 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 87 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 87 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,761 Online: 13