Lịch học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (Lớp 4)

Ngày đăng: 08/10/2020

LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TP. ĐÀ NẴNG K49 (lớp 4)

Thời gian học từ ngày 08/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Buổi sáng từ 8h00-11h00, buổi chiều từ 14h00-17h00, buổi tối từ 18h00-20h30

 

Thứ ngày

Buổi

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ Năm

08/10/2020

Tối

Khai giảng

 

PHQN

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thứ Sáu

09/10/2020

Tối

Kỹ năng xây dựng kế hoạch của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Chủ nhật

11/10/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

Thứ Hai

12/10/2020

Tối

Kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Thứ Ba

13/10/2020

Tối

Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

PGS.TS Hồ Tấn Sáng

Thứ Tư

14/10/2020

Tối

Báo cáo thực tế hoạt động quản lý, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Năm

15/10/2020

Tối

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Sáu

16/10/2020

Tối

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

ThS. Bùi Văn Tiếng

Thứ Bảy

17/10/2020

 

 

Sáng

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Chiều

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Chủ nhật

18/10/2020

Sáng

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước

 

TS. Nguyễn Văn Quang

Thứ Hai

19/10/2020

Tối

Kỹ năng phân công và phối hợp của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

Thứ Ba

20/10/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thứ Tư

21/10/2020

Tối

Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập (tt)

4

Chủ nhật

25/10/2020

Chiều

Kiểm tra

4

GVCN và HV

Học viên nộp bài tiểu luận cuối khóa vào ngày 25/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,252 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 47 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 47 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,721 Online: 11