Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 19/10/2020
Ngày 12/10/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Ngày 12/10/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, một số nội dung tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung, quyết định chi tiết kèm theo

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 213,729 Hôm qua: 228 - Hôm nay: 119 Tuần này: 1,636 - Tuần trước: 1,186 Tháng này: 23,158 - Tháng trước: 16,499 Online: 6