KHAI GIẢNG LỚP LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG DÀNH CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 03/11/2020
Ngày 02/11/2020, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu tại Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập” năm 2020.

Ngày 02/11/2020, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu tại Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng  “Lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập” năm 2020. Tham dự buổi khai giảng có ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc trường Đại học Nội vụ phân hiệu tại Quảng Nam và bà Lương Ngọc Vi Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và gần 100 học viên là viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, viên chức thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, UBND quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng cũng như giúp cán bộ quản lý cấp phòng hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của Đảng và Nhà nước

Thông qua lớp học, học viên sẽ được tìm hiểu các vấn đề: Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống bộ máy nhà nước, kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng tham mưu, Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự, kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định phát luật, kỹ năng kiểm tra đánh giá hoạt động, kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động. Ngoài ra, học viên còn báo cáo kinh nghiệm thực tế về cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0;

          Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục có những chương trình hợp tác khác, mở ra cơ hội đào tạo, bồi dưỡng mới giúp CBCCVC thành phố Đà Nẵng đáp ứng các tiêu chuẩn về ngạch, chức danh nghề nghiệp...theo quy định, đồng thời, giúp nâng cao năng lực cho CBCCVC nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhu cầu công vụ trong thời kì mới.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,305 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 100 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 100 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,774 Online: 17